Col.lectiu No a la MAT

?Som oposats de sempre a la M.A.T., del qual la necessitat a tal nivell de capacitat mai no ha estat demostrada, sent el seu objectiu essencialment comercial.

Site en Français - clique

Qui és el professor LE RUZ ?

Prof. Pierre Le Ruz : Doctor en Fisiologia Expert científica al Parlament Europeu i Consultor del Consell d'Europa President de la Comissió Científica del Criirem. fa part d'Associació Biologia Prospectiva Medi Ambient a Rennes, que no té lloc web Internet.

Doctor en Biologia, tesi sobre SUDOC (1980 a Rennes I).

CRiiREM :( Centre d'Investigació|Cerca i d'Informació Independents sobre les Resplendor ElectroMagnétiques)
El despatx del Criirem reuneix científics, experts de les contaminacions del medi ambient. És acompanyat d'un consell científic, el nostre "comitè dels savis", compost de metges i d'universitaris reconeguts, especialistes de l'electromagnetisme natural, biològic i artificial.