Col.lectiu No a la MAT

?Som oposats de sempre a la M.A.T., del qual la necessitat a tal nivell de capacitat mai no ha estat demostrada, sent el seu objectiu essencialment comercial.

Site en Français - clique

BENVINGUT SOBRE LA PAGINA WEB DEL COL·LECTIU

Els Estats i Europa han pres la decisió quant a la línia MAT. Som SEMPRE oposats a aquesta línia però no podent oposar-nos de front a aquestes decisions injustes i mercantils, ens devem vigilar els interessos de la població i vigilar la realització d'aquesta línia

Nous objectius, nova pàgina web. Per aquests mitjans de comunicació li donarem compte d'aquests treballs en tot moment i alertarem la població sobre els riscs de relliscades de RTE., sobre els mancaments de RTE. respecte a les declaracions oficials (del ministre d'Estat M. BOORLO)..

Continuem sent vigilants - continuem estant units

El debat públic de 2003 i la molt important mobilització de les poblacions i dels eligits, han permès fer reconèixer exigències fortes en matèria de salut i de medi ambient. Aquestes accions han desembocat a l'abandó pels poders públics d'una línia aèria a la plana del Rossello i el Vallespir.

Avui França i Espanya, amb el suport total d'Europa, ens imposen una línia d'un altre tipu, totalment enterrada i en corrent continu, que ha de seguir majoritàriament les infraestructures existents o en projecte (autopista, TGV).